Jövőkép és hogyan működik. Küldetésünk


Küldetés és Jövőkép Küldetésünk A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár küldetése, hogy felsőoktatási szakkönyvtárként és levéltárként támogassa az Egyetemen folyó magas szintű elméleti és gyakorlati oktatást, a tudományos kutatást, az értelmiségi alkotó tevékenységet, az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott általános alapelveket képviselve.

A Könyvtár küldetését az Egyetemen oktatott, kutatott tudományterületek szakirodalmának folyamatosan bővülő gyűjtésével, feltárásával, szolgáltatásával valósítja meg.

a látáshoz szükséges vitaminok

Tudásközvetítő, tanulási központként működő, az egész életen át tartó tanulást segítő intézményként biztosítja az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság megszerzésében.

A könyvtárhasználói igények magas színvonalú kiszolgálása és a minőségi munkavégzés iránt a Könyvtár minden munkatársa elkötelezett.

önkezeli a látást

A Könyvtár szolgáltatási tevékenységeit — könyvtári és levéltári szolgáltatások — az MSZ EN ISO szabvány követelményeinek megfelelően kialakított, független tanúsító szerv által igazolt minőségirányítási rendszer keretein belül, a mindenkori törvényi előírásoknak jogszabályoknak, határozatoknakvalamint az egyetemi és könyvtári belső szabályzatoknak megfelelően végzi. Jövőképünk Jövőképünk egy olyan információs tudásközpont kialakítása, amely a minőségirányítás mellett elkötelezetten, az Egyetem oktatóival és kutatóival partnerségben, a folyamatosan fejlődő képzési formákat támogatva és kiszolgálva, felhasználóbarát módon, hatékonyan és modern információs technológiákat alkalmazva biztosít hozzáférést az Egyetem tudásvagyonához.

Könyvtárunk munkatársai motivált, elismert, korszerű jövőkép és hogyan működik rendelkező szakemberei az intézménynek, munkájukat fejlett technikai, technológiai és korszerű infrastruktúrával rendelkező munkakörnyezetben végzik.

hogyan lehet egy szemben gyógyítani a rövidlátást

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásaival, információs rendszerével és szakmailag felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető, meghatározó intézménye. Részt vesz, feladatot vállal az Egyetem általános célkitűzéseinek megvalósításában, versenyképességének megteremtésében, megtartásában, hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelésében.

a látás hány százaléka