Tiszta jövőkép ust-kamenogorsk. Dream Miller


Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor tel. Csaba József olvasószerkesztõKovács Béla szerkesztõdr.

Itt a mai cikk az NS-ből: "Jégkorong: Folytatás az Interligában Veretlenek csatája Szûcs Miklós Fehérvárott nincs megállás: éppen csak, hogy befejezõdtek a Kontinentális Kupa második fordulójának küzdelmei, szerdán és vasárnap Interliga keretében lépnek jégre az albások, ráadásul két rangadó vár Palkovicsékra: elõbb a szlovén Jesenicét, majd a szlovák Dubnicát fogadják. Ha mindehhez még hozzátesszük, hogy a jövõ héten három OB I-es mérkõzést is láthatnak a fehérvári szurkolók, akkor Volán-hívõknek nem lehet okuk a panaszra, más kérdés, hogy november közepétõl viszont hosszú szünet következik. A november én befejezõdõ Négy Nemzet Tornája után ugyanis megkezdõdik a nézõtér bejárat felé esõ oldalának felújítása, így bár a jég üzemel majd, hivatalos mérkõzésre azt követõen legközelebb csak január közepén kerülhet sor a jégcsarnokban.

Gagyi Pálffy András hírszerkesztõAntal István, dr. Dovrtel Gusztáv, Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr. Mizser János, dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, dr. Verõ Balázs A szerkesztõség tagjai: dr. Búzáné dr. Dénes Margit, dr.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

Dobránszky János, dr. Juhász Attila, dr. Telefon: 1 Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõbizottság: dr.

Csákó Dénes, Cseri Tivadar, dr. Fecser Péter, dr. Nagypataki Gyula, dr. Telefon: Felelõs kiadó: dr. Kiskunlacháza Megjelenik: szeptember 8. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. Bányászati és Kohászati Lapok Küldöttgyûlése Eger, május A küldöttgyûlés elnöksége A küldöttgyûlést az egyesület a VI. Országos Bányász Kohász Erdész Találkozó rendezvénysorozat részeként tartotta meg az egri Gárdonyi Géza Színházban május én kor.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

A színház elõtt a Miskolci Bányász Zenekar fogadta az érkezõket. A küldöttgyûlés elnökségében dr. Tolnay Lajos elnök, Kovacsics Árpád fõtitkár, dr. Lengyel Károly fõtitkárhelyettes, dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató, dr. Nemzeti Himnuszunk eléneklését követõen dr.

Tolnay Lajos elnök köszöntötte a küldöttgyûlés résztvevõit, ezen belül tiszteleti tagjainkat, pártoló jogi tagjaink vezetõit, a hatóságok képviselõit, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Fõiskola képviselõit, tiszta jövőkép ust-kamenogorsk, a megjelent országgyûlési képviselõket, társegyesületeink, partner társadalmi szervezeteink képviselõit és kedves meghívott vendégeinket. Név szerint is köszöntötte az elnökségben helyet foglaló dr.

Törõcsik Miklós alpolgármestert és bejelentette, hogy dr. Nagy Imre, a város polgármestere személyesen kívánta köszönteni Küldöttgyûlésünket, de parlamenti elfoglaltsága miatt csak a délutáni díszfelvonulás idejére tud Egerbe érkezni, és a Dobó téren fogja üdvözölni a kollegákat.

Köszöntötte továbbá dr. Esztó Pétert, a Magyar Bányászati Hivatal elnökét, dr. Bõhm József és dr. Kaptay György dékánokat, dr. Mint az az utóbbi években hagyománnyá vált, most is köszöntötte legidõsebb tagtársunkat, Baross József okl. A regisztráció alapján az elnök megállapította, hogy a küldöttgyûlés határozatképes: az egyesületi szavazati joggal bíró küldött közül jelen van fõ. A küldöttgyûlésen részt vett további fõ egyesületi tag illetve vendég.

A választmány javaslata alapján a küldöttgyûlés egyhangú szavazással megválasztotta a küldöttgyûlés tisztségviselõit: Tiszta jövőkép ust-kamenogorsk Határozatszövegezõ Bizottság elnöke: Kõrösi Tamás okl. Horn János okl.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

Tóth Levente okl. A Szavazatszámláló Bizottság vezetõje: Somody Anikó okl. Jegyzõkönyvvezetõ: Gombár Jánosné szervezõ titkár; jegyzõkönyv hitelesítõk: Katkó Károly okl.

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással jóváhagyta az írásban elõre kiküldött napirendet: Elnöki megnyitó, köszöntések Fõtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója Az Alapszabály Bizottság elõterjesztése Hozzászólások, indítványok Tiszteleti tagok választása, kitüntetések átadása Határozatok, zárszó Dr.

Tolnay Lajos: Tisztelt Küldöttgyûlés! Mint minden küldöttgyûlésen, most is megszólal a harangjáték azok emlékére, akik az elmúlt évben eltávoztak közülünk. Velük szakmánk, baráti körünk, egyesületünk lett kevesebb.

A küldöttgyûlésre javaslat érkezett Szabó János okl.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

A forradalomról az év folyamán külön is meg fogunk emlékezni, és feladatunk kell legyen a név szerinti megemlékezés is. Most a küldöttgyûlésen szóljon a harang és a klopacska mindazokért a bányász, kohász szakmához tartozó társainkért is, akik a forradalomban vagy azt követõen lettek áldozatok, és akiknek a búcsúztatásakor nem szólalhatott meg a bányászhimnusz.

Kérem, hogy állva tisztelegjünk eltávo- 2 Bányászati és Kohászati Lapok Hauszner Ernõ okl.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

Küldöttgyûlés óta elhunyt tagtársaink: Juhász László okl. Macher Frigyes okl. Moharos Jenõ okl. Nagy János okl. Pálvölgyi Henrik okl.

  • Myopia kezelés műtét nélkül
  • Értelmező alvás kutya - Féreg September
  • Исследователям приказали отправляться домой, но трое из них - двое мужчин и одна женщина - оставались на борту Рамы II, когда инопланетный космический аппарат уклонился от соударения с ядерной армадой, высланной.
  • Magyar jégkorong - Index Fórum

Répási Gellért okl. Somorjai István jogász, bányaipari technikus, Spekhardt János bányagépész technikus, Sütõ László bányagépész technikus, Szabados Gábor okl. A jelenlévõk felállással tisztelegtek az elhunytak emléke elõtt.

Эти странные создания, которые приходят с октопауками, быть может, и восхищают ум, но мне чертовски спокойней, когда их нет. - проговорила Наи. - Мы знаем об этом, что таким манером он разговаривал с нами. - спросила Николь, с женскую сумочку, и ярко-белого цвета. Все до единого. - На некоторые из них я могу ответить, но сделать это словами будет утомительно.

Neveiket a harangjáték hangjai mellett dr. A klopacska szól az elhunytakért Bányászati és Kohászati Lapok Egyesületünk az idén éves, de feladatai a modern világban is ugyanazok, amelyek a megalakuláskor voltak, kiegészítve mindkét szem látóélessége az hagyományápolással.

A hagyományápolás õsi forrása az alma materünk, Selmecbánya. Az elmúlt küldöttgyûlés óta egy kompromisszum segítségével sikerült az Akadémia falán méltó módon megörökíteni az es alapítás emlékét magyar nyelvû táblával.

Így visszaállítottuk Selmecbánya magyar múltjának egy újabb darabját, és a szent helyeink sorába a professzor sírok, a Honvéd szobor mellé most már az Akadémia is felsorakozott.

Ezen a helyen is szeretném megköszönni Marian Lichner úrnak a segítségét, hisz az Õ támogatása nélkül ez a jelentõs cselekedet nem valósulhatott volna meg. Nagyon szeretném, ha az idén szeptember 8-án megrendezésre kerülõ Szalamander ünnepségen legalább annyian vennénk részt, mint a tavalyi esztendõben, hiszen ez most már tiszta jövőkép ust-kamenogorsk kultikus helye a magyar bányászoknak és kohászoknak.

A hagyományápolás mellett ki szeretném emelni kapcsolatainkat a határon túli szakmatársainkkal, jele- 3 6 sül az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társasággal. Nagyon jól sikerült ebben az esztendõben a Bányászat-Kohászat-Földtan Konferencia, amely Sepsiszentgyörgybe több mint száz tagtársunkat vonzott. A hagyományosan nagy létszámra való tekintettel ben a Bánátban megrendezésre kerülõ rendezvény szervezésében egyesületünk is részt vesz.

Értelmező alvás kutya

Fontos kérdés a tiszta jövőkép ust-kamenogorsk szervezetek dolga. A munkánk és a hagyományápolás egyre jobban kötõdik a helyi szervezetekhez. Mivel tagtársaink között egyre több a nyugdíjas, egyre több az olyan kolléga, akinek anyagi nehézségei vannak, így a helyi munka azért is nagyon jelentõs, mert itt a költségek alacsonyabbak.

Minden módon kezdeményeznünk kell, hogy az egyesületünk elsõ 50 évére jellemzõ területi struktúra egyre inkább tért hódítson. A múlt évi küldöttgyûlésen célul tûztük ki azt is, hogy év után elõ kell venni Péch Antal gondolatait, aki az Alapszabály megfogalmazásakor a hosszú vita alatt azt javasolta, hogy az érdekképviseleti munkában is részt kell vállalnunk.

Egyesületünknek az egyéni tagtársak érdekképviselete mellett föl kell vállalni a jogi tagtársaink érdekképviseletét tiszta jövőkép ust-kamenogorsk azokkal a társszervekkel együtt, amelyek ezt a munkát már korábban is végezték.

Az Európai Uniós tagságunk, a multinacionális vállalatok további térnyerése szükségessé teszi azt, hogy jobban megszervezõdjünk, és az érdekérvényesítõ erõnket koncentráljuk.

A következõ gondolat a jövõ és a fiatalok. Az elmúlt esztendõben számos olyan intézkedést hoztunk, amellyel aktívabb munkára bátorítani, és anyagilag segíteni kívánjuk a fiataljainkat.

Pályázatokat írtunk ki, a publikációt is próbáljuk segíteni. Úgy gondolom, hogy ezek kezdeti eredményei már látszanak, de egyesületünk jövõje azon múlik, hogy azt a kohéziót, amely a fiatalok számára igen jelentõs, az oktatási reform során a felsõoktatási intézményekben is érvényesíteni tudjuk-e. Ez kiemelt hangsúlyt kell hogy kapjon a további munkánkban.

Végezetül egyesületünk bemutatása szükségessé teszi az évek óta hiányzó színvonalas ismertetõ anyagunk több nyelven történõ elkészítését ebben az évben.

Féreg Értelmező alvás kutya A kutyák szimbolizálják mind az igazi barátokat, mind a legrosszabb ellenségeiket. Egy álomban lévő kutya megerősíti a megbízható és megbízható kapcsolatot Ön és barátja között. A vad kutya az első pillantásra feloldhatatlan konfliktus megoldására törekszik. Persze, mindkét esetben az álma csak a kutya élethelyzetének ismétlése lehet - gonosz vagy jó. Szeretne valakit, aki indokolatlanul hagyja abba a támadásait?

Arra kérem a Küldöttgyûlést, hogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében és tükrében értékeljék a soron következõ napirendeket, jelentéseket és támogassák az Alapszabály Bizottság munkáját és javaslatait a szükséges reformok végrehajtásának érdekében. Kedves Bányász, Kohász Barátaink!

Tisztelt Küldöttgyûlés! Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy tiszta jövőkép ust-kamenogorsk Egert választották a Küldöttgyûlésük színhelyévé, azt a várost, amelyik nem éppen kohász vagy bányász város, de mégis szeretettel gondol, szeretettel emlékezik mind a bányászokra, mind a kohászokra.

tiszta jövőkép ust-kamenogorsk

Azt kívánom, hogy érezzék magukat nagyon jól, õrizzék jó emlékezetükben Egert, térjenek ide vissza. Azt kívánom, hogy ez a Küldöttgyûlés sikeres legyen, érjék el mindazt a célt, mindazt az eredményt, amit el szeretnének érni, és ne csak a múltra figyeljenek, hanem alapozzák meg, erõsítsék meg a jövõt!

Engedjék meg, hogy Selmecbánya nevében, a selmecbányai barátaik nevében üdvözöljem a Küldöttgyûlést. Nagyon örülünk és becsüljük ezt a meghívást, mert már több mint 15 éve megvan a kölcsönös együttmûködés az OMBKE-vel fõleg a éves évforduló óta, amit Selmecbányán sikerült megünnepelni.

A 15 év alatt sok jó barátot szereztünk, akiket becsülünk. Nemcsak a város vezetõsége, de a város lakosai is tisztelettel és megbecsüléssel beszélnek arról, hogy a magyarok milyen szépen vesznek részt a selmecbányai Szalamander ünnepségeken.

Õszintén köszönöm az eddigi együttmûködést, és kívánok a Küldöttgyûlésnek jó munkát!

Telefon: , Fax:

Jó szerencsét! Tiszta jövőkép ust-kamenogorsk és tisztelettel köszöntöm a mai rendezvény résztvevõit Valaska József, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke és az elnökség nevében.

Ez a Küldöttgyûlés egy igen jeles alkalom arra, hogy számot adjon a magyar bányász, kohász társadalom az elmúlt Küldöttgyûlés óta eltelt idõszakról, melyben jelentõs események zajlottak le, amelyek a bányászat és kohászat jövõjét is meghatározzák. Közülük kiemelendõ az a néhány kérdéskör, amely az Európai Uniós tagságunkkal összefüggésben ránk hárul, a jövõnket meghatározó a lisszaboni stratégia. Szeretnénk, ha ez jól mûködne, de közben ugyanaz az Európai Unió számos irányelvet bocsátott ki, amelyek hátráltatják a versenyképességet.

Magam, mint az Európai Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottság remegés a rossz látás miatt elnöke igyekszem mindent elkövetni azért, hogy a szakmáinkra szem fej fájdalom intézkedések felülvizsgálatra kerüljenek, és hogy a jövõben is közösen tudjunk munkálkodni a bányászokért, kohászokért.

Rabi Ferenc, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Küldöttgyûlés minden résztvevõjét, az elnökségben résztvevõket, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon a Küldöttgyûlés az tiszta jövőkép ust-kamenogorsk idõszakra vonatkozóan is meghatároz majd feladatokat.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok eseményei is megerõsítették, hogy a bányaiparban szükség van a különbözõ szervezetek összefogására. Szükség van arra, hogy együttesen lépjünk föl, s a bányász szakszervezet mindent elkövet a jövõben is, hogy az általa képviseltek számára sikeres, kiszámítható jövõképet teremtsen.

Ebben kérem az Önök támogatását, a hosszú évtizedekre visszatekintõ közös munka alapján a segítségüket, s azt tudom továbbra is felajánlani, hogy a bányász szakszervezet a saját lehetõségeivel továbbra is támogatja és segíti az OMBKE munkáját.

Kísérje tevékenységünket közös siker és jó szerencse! Tolnay Lajos elnök megköszönve a Küldöttgyûlést üdvözlõ személyiségek szavait, bejelentette, hogy a választmány beszámolóját az OMBKE elõzõ évi tevékenységérõl, a közhasznúsági jelentést, továbbá a Küldöttgyûlés határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést a küldöttek írásban elõre megkapták.

Felkérte Kovacsics Árpád fõtitkárt, hogy az ezzel kapcsolatos szóbeli kiegészítést tegye meg.