Objektumorientált nézet


Számos ismert kutató és programozó vizsgálta az OOP hasznosságát. Íme, egy nem teljes lista: Luca Cardelli egy tanulmányt írt "Az objektumorientált nyelvek hibás mérnöki tulajdonságai" címmel. Christopher J.

Date megállapította, hogy az OOP és más technológiák — különösen a relációsak — összehasonlítása nehéz, mert az OOP-nek nincs egy közösen elfogadott, egzakt definíciója.

Szoftverkrízis: A szoftverfejlesztés válsága, amely az as évek végén robbant ki: Hagyományos módszer Minőségi szoftver Megoldás: Objektumorientált tervezési szemlélet elterjedése Modellkészítés 3 Objektumorientáltság Az objektumorientáltság egy szemléletmód, amelynek alapján több rendszerfejlesztési módszertant is kidolgoztak és publikáltak. Az objektumok általános használatához definiálni kell az objektum környezetét osztályátez lényegében egy sablonként használható több azonos típusú objektum egyidejű használatához.

Alexander Stepanov szerint az OOP matematikailag objektumorientált nézet nézőpontot biztosít, és szerinte "majdnem akkora átverés, mint a mesterséges intelligencia.

Látnom kéne legalább egy érdekes kódot, amit ezek az OO emberek írtak. Úgy gondolom, hogy az OOP filozófiája ingatag. Úgy gondolják, hogy minden dolog objektum.

objektumorientált nézet

Még ha ez igaz is, nem túl érdekes tény — azt állítani, hogy minden objektum, olyan, mintha nem mondtunk volna semmit Mindezt annak az árán, hogy cserébe lelassítja azoknak a programozóknak a munkáját, akik jobb vagy kompaktabb technikákat is ismernek.

Egy banánt kértem, de kaptam egy a kezében banánt tartó gorillát meg köré az egész dzsungelt. De figyelembe véve azt, amennyire az OOP elterjedt az egyetemeken és a munkahelyeken, valószínűleg hosszantartó illúziónak leszünk szemtanúi. Kiképzett programozók teljes generációi hagyják objektumorientált nézet a felsőoktatást az OOP-nek és semmi másnak szentelve az egész életüket. Miért tennénk ennyi erőfeszítést ahhoz, hogy egy beszéd egy részét piedesztálra emeljük? Miért kéne egy bizonyos koncepciónak megelőzni bármi mást?

objektumorientált nézet

Objektumorientált nézet az OOP szerint az igék kevésbé lennének fontosak, mint ahogy valójában gondolkodunk. Ez egy elég kitekert perspektíva. Kiemeli, hogy az OOP-vel az időt nem lehet megfelelően modellezni, ami egyre problémásabb, ahogy a szoftverek fontosabbá válik a több szálon való futás lehetősége.

Az objektumorientált programozást kivettük a bevezető tantervből, mert természetéből adódóan nem moduláris és nem támogatja a párhuzamos feldolgozást, emiatt nem felel meg egy modern tantervnek. Akit mégis érdekel, a másodéves hallgatók részére ajánlunk egy kurzust az objektumorientált tervezésről.

Processz alapú módszerek top-down A struktúrálás alapja a függvény. Hiányosságai: nem veszi figyelembe a software "fejlődő" természetét feltételezi, hogy van "top" eseményvezérelt rendszer? Jó a kis-közepes rendszerek esetén illetve a tervezés tanulása során. Példa: Jackson módszer, SSADM Sajátosságai: rugalmasabb, inkább biztosít újrafelhasználható elemeket jobban segíti a program módosítását. Hátrány: ez is top-down módszer.

A lehetséges problémák közé tartozik a korlátozott bővíthetőség és a kliensekkel való kapcsolat törése. Raymonda Unix programozója és a nyílt forrású kód szószólója kritikus azzal a szemlélettel szemben, ami az objektumorientált programozást tartja az egyértelmű legjobb megoldásnak.

Azt írta, hogy az objektumorientáltság olyan sok réteget hozhat létre, ami már átláthatatlan. Rob Pikeaki részt vett az UTF-8 és a Go megalkotásában, az objektumorientáltságot a programozás római számainak nevezte.

objektumorientált nézet

Reprezentálhatnak személyt, helyet, bankszámlát, vagy bármi mást, amit a program kezel. Több próbálkozás is volt az objektumorientált programozásban használt fogalmak formalizálására. A következő fogalmakat és konstrukciókat használták az objektumorientáció fogalmainak értelmezésére: absztrakt adattípusok egzisztenciális típusokkal támogatják modulok definícióját, de nem támogatják a dinamikus kötést.

A kalkulusok még összetettebbek lesznek, ha magukba foglalják az objektumorientáció lényegi elemeit.

Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) - PDF Ingyenes letöltés

Egyes definíciók mentális aktivitást, mások a program szerkezetét veszik figyelembe. A prototípusos objektumorientációt a Luában szokásos módon lehet megfogni: Az objektumok asszociatív tömbök, amelyek tartalmazhatnak függvényeket és más objektumokra mutató pointereket.

objektumorientált nézet

Osztályok nincsenek, de az objektumokat lehet klónozni. A modell még szintaktikus és hatóköri cukorkát is tesz a tetejére. Kezdetei[ szerkesztés ] Az objektumorientáció kifejezést mai értelmében az MIT kezdte el használni körül. A mesterséges intelligencia csoportban objektumok alatt LISP atomokat értettek, melyeket tulajdonságokkal láttak el.

Innen származik az objekt objektumaz instance példány ; viszont az osztályra használt kifejezései master, definition nem maradtak használatban. Ez ekkor még a grafikus interakciókra korlátozódott.

Objektumorientált adatmodell

Ebben volt objektum, osztály, öröklődés és dinamikus objektumorientált nézet. Kezelte az adatok biztonságát is, és szemétgyűjtéssel is el volt látva, ami automatikusan kitakarította objektumorientált nézet nem használt objektumokat objektumorientált nézet RAM-ból. Láthatósági szintek nem voltak benne, mivel egy nem publikus adattaghoz nem férhetett volna hozzá publikus metódus. Az első verzió ben jelent meg; Dahl és Nygaard propagálták, így a nyelv elterjedt Svédországban, Dániában és a Szovjetunióban.

Annyira belemélyedtek a Hoare-féle rekord osztály világába, hogy belevitték egy másik szimulációs nyelvbe, ami jobban emlékeztetett a kötetlen formájú angol nyelvre, ez volt a SIMSCRIPT.

Egy általánosabb folyamat fogalmat alakítottak ki a rekord osztály tulajdonságaival kapcsolatban, és bevezették a prefixek egy második rétegét. Ezekkel a prefixekkel a folyamat hivatkozhatta elődjét és további tulajdonságai is lehettek.

Prognyelvek portál

Ezzel bevezették a Simulába az öröklődést és az altípusokat. A Simula1 fordítót és a nyelv új verzióját, a Simula et "Class and Subclass Declarations" című cikkükben mutatták be a közönségnek ben.

Valósidejű feladatokra ajánlott módszertanok Létezik a számítógépes rendszereknek egy olyan osztálya, amelyet általában megkülönböztetett figyelemmel, és gyakran a szokásostól eltérő módon kezelnek a rendszertervezők. Ennek oka, hogy ezekkel a rendszerekkel szemben speciális követelmények állnak fenn, amelyek nem mindig kezelhetők a szokásos szoftverfejlesztő módszerekkel. Ez a rendszerosztály a valósidejű real-time rendszerek osztálya. Annak ellenére, hogy a valósidejű rendszer fogalom egyike a számítástechnika klasszikus fogalmainak, mind a mai napig újabb és újabb definíciói látnak napvilágot. Nem elsősorban azért, mert nincs közmegegyezés a szakmai körökben a valósidejű rendszerek leglényegesebb jellemzőiről, hanem inkább a témakör megközelítésének sokféle lehetősége miatt.

Az év elején megjelent fordítót augusztusban 28 intézmény használta, ezek közül 22 Észak-Amerikában. A nyelvet a kutatók főként fizikai modellezésre használták, hajók és rakományuk mozgását modellezték. A Smaltalk tartalmazott teljes programozási környeztetet, és dinamikusan objektumorientált nézet szkript nyelv volt. Grafikus fejlesztőkörnyezetet is készítettek hozzá, és az objektumorientációt nyelvi szinten tartalmazta.

Academia: School Simulator - 4. rész (PC)

Több verziója is megjelent, és a nyelv iránti érdeklődés egyre milyen vitaminok segítenek helyreállítani a látást nőtt. Ezekből alakították ki a CLOS-t Common Lisp Object Systemami integrálta a objektumorientált nézet és az objektumorientált programozást, és metaobjektum protokollal a további bővítéseket is lehetővé tette.

Az as években olyan architektúrák kifejlesztésével próbálkoztak, amelyek hardveres támogatást nyújtottak volna az objektumorientációnak, de nem jártak sikerrel. További programozási nyelvek[ szerkesztés ] Goldberg a Byte Magazine augusztusi számában bemutatta a Smalltalkot és vele az objektumorientált programozást. Az Eiffel a szoftverminőséget támogató tisztán objektumorientált nyelv, ami végigsegíti a programot a teljes életcikluson. Meyer az Object-Oriented Software Construction című művében leírta az Eiffel szoftverfejlesztési módszert, amit a számítógép-programozásban és a fejlesztésben alkalmazott módszerekben használt néhány kulcsmotívumra aslapozott.

Az egyik ilyen a minőségbiztosítás, amit szerződés alapú programozással valósít meg a módszer és a nyelv is.

Objektumorientált programozás – VIK Wiki

Ebben az időben az objektumorientált Java és a procedurális C vetélkedett egymással az első helyért Az es évek elején és közepén az objektumorientáció vált a programozás fő paradigmájává. Ezt támogatták azok az eszközök, amelyekkel az objektumorientált nyelvek elterjedhettek és népszerűvé váltak.

Ezek közé tartozott a Visual FoxPro 3. Dominanciáját az elterjedő vizuális felületek is erősítették, mivel ezek szerkesztéséhez az objektumorientált programozást támogatták. Az Object-C alapjában véve a C egy bővítése objektumorientált eszközökkel a Smalltalk alapján.

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM

Ezek az eszközök az eseményvezérelt programozást is elterjesztették. Az ETH Zürichnél Niklaus Wirth és társai vizsgálták az as évek óta használt adatabsztrakciót és a moduláris programozást.

A Modula-2 mindkettőpt magába foglalta.