Látássérült fogalmak


Ki a látássérült?

Igen fontos a jó és biztos tájékozódás kialakítása. Először a folyóson, majd az osztályteremben.

látássérült fogalmak

A tájékozódás alapja a térirányok biztos tudása. Fokozottan mindig apróbb tárgyakkal végezzük.

Fogalomtár – Ki-Látás Közhasznú Alapítvány

Lényeges, hogy valamennyi újonnan alkalmazásra kerülő tárgyat külön-külön részletesen megismertessük a tanulókkal. Nagyon fontos, különösen a kisebb gyermekek esetében, hogy a pedagógus minden gyermeket a karjával elérjen segítségnyújtás, tárgyak kézbeadása, szemkontaktus helyett érintéssel való motiválás, dicsérés, figyelemfelkeltés stb.

  • 12 Látássérült Fogalma (Automatikusan Mentett) | PDF
  • A látássérültség sokfélesége | mokkaszarvas.hu

A munkaasztaloknak megfelelő méretűeknek és stabilaknak kell lenniük, hogy a Braille-írógépet használni tudják; és fiókokkal kell ellátni, hogy a taneszközeiket tudják rendszerezni és állandó helyen tárolni.

Amennyiben a vak csoportban van alig látó gyermek, ott az ő látását figyelembe vevő, a gyengén látóknál ismertetett munkakörnyezet kialakítása indokolt. Az iskolai környezet akadálymentesítésére egyébként az látássérült fogalmak akadálymentesítési elvek érvényesek ezeket más tananyagrész tárgyalja.

Optikai segédeszközök A gyengén látó tanulók nagy része visel szemüveget.

Ki a látássérült? – Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

Sok alig látó tanuló használ távcsőszemüveget, mely megfelelő előtéttel közeli munkához, annak levételével távolra nézéshez is alkalmas. A távcsőszemüveg használatát a szemész és a pedagógusok tanítják meg a gyermekeknek.

látássérült fogalmak

A gyengén látók iskolái egyedülállóan gazdag választékú, nagyon jó minőségű nagyítókkal rendelkeznek, melyeket folyamatosan biztosítanak a gyermekek látóképessége és egyéb adottságai esetleges mozgássérülés, fényérzékenység szerint. Használnak állványos és fejre rögzíthető nagyítókat is, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló mindkét kezével kezeli a hiperópiát bates. A lupék jelentős része beépített világítású, esetenként speciális sorkiemelő műszaki megoldással.

Egyre több elektronikus olvasóeszköz, más néven "olvasó televízió" is rendelkezésre áll: vannak fekete-fehér, színes, nagyképernyős, hordozható, telepített készülékek.

látássérült fogalmak

Közös jellemzőjük, hogy egy beépített kamera képét vetítik ki nagyítva a képernyőre. Kisméretű ábrák, betűk, szövegrészek, de akár lapos tárgyak, síkidomok, pénz, bélyeg, óra, hőmérő, iránytű, sőt apró élőlények, stb.

5.2.2. Látássérülés

Az olvasó televízió egyben egyéni olvasóeszköz alig látó növendékek számára. Alkalmasak írásra, szerkesztésre, látássérült fogalmak sokféle technika gyakorlására ollóval vágás, varrásvalamint szemléltetésre is.

látássérült fogalmak

Felkészítés a továbbtanulásra Középiskola szegregált formában csak néhány kézműves szakma oktatása terén elérhető. A jó képességű látássérültek látók között, integráltan fognak továbbtanulni, látássérült fogalmak már nem kapnak annyi speciális segítséget, mint az általános iskolában.

Ezért - különösen a látássérült fogalmak iskolákban - nagy gondot kell fordítani arra, hogy a gyerekek képessé váljanak az önálló segédeszköz-használatra, ismeretszerzésre, közlekedésre, segítségkérésre és a megfelelő társas viselkedésre.

Tudniuk kell, hol igényelhetnek speciális tankönyveket, hol van hangos könyvtár, hol kapnak információt pl. Meg kell tanulniuk azt is, hogy látássérülésük nem ruházza fel őket különös jogokkal, nem jár nekik mindenhol megkülönböztetett figyelem; az esélyegyenlőség azt is jelenti, hogy nekik is ugyanolyan erőfeszítést kell tenniük az eredményért, mint másnak.

Olvasási beállítások

Látássérültek oktatása Vak fényérzékeny látássérült fogalmak az ép látásúak közösségében Óvodai nevelés látó közösségben látássérült gyermeket fogadó óvoda dolgozóit, a leendő csoporttársak szüleit általában az óvónő tájékoztatja arról, hogy vak kisgyermek kerül a közösségbe, de a gyermekkel foglalkozó, látássérültek pedagógusa, korai fejlesztője útmutatása alapján segítségére lehetnek a szülőkön kívül a helyi bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok is.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vak fényérzékeny kisgyermek ebben a korban is sokkal több odafigyelést igényel, mint látó társai. Számára a beszéddel kísért cselekvés továbbra is elsődleges. A tárgyak tapintás hallás, szaglás, ízérzékelés útján való megismertetése, a lehetséges tevékenység bemutatása hangozzék el szóban is nevezzük meg a tárgyat, mondjuk el, hogy mit csinálhatunk vele.

Hagyjunk azonban a gyermek fantáziájának szárnyalására is időt még mire lehet használni, mihez hasonlít, miben tér el a már ismert tárgyaktól, cselekvésektől,stb. A cselekvés fontos momentum, mert a csak szóban történő megismertetés verbalizmushoz, a fogalmak tartalom-nélküliségéhez vezethet.

látássérült fogalmak

A kellő megismerésre megfelelő időt kell biztosítani. A különböző foglalkozásokba a vak gyermeket is be lehet vonni.

12 Látássérült Fogalma (Automatikusan Mentett)

Az előzetes utólagos otthoni, fejlesztő foglalkozásokon történő gyakorlás, tapasztalatszerzés, a dajka, és a bizottságok megbízott munkatársai is segítségére lehetnek az óvodapedagógusnak.

Sokat segíthetnek pl. Ha sokat mozog, nem üldögél tétlenül, akkor a mozgásának fejlődésén kívül az értelmi képességei is jobban fejlődnek. Annak a térnek az aprólékos megismerése amelyben mozognia kell alapvető fontosságú a biztonságos mozgás, közlekedés szempontjából. A testének ismeretén kívül ismernie kell a térbeli viszonyfogalmakat is. Játékos módon sokat gyakoroltassuk ezt vele pl.

A látássérült gyermekek csoportjai

A matematikai alapfogalmak előkészítéséhez szüksége van a gyermeknek a mennyiségek megtapasztalására több, kevesebb, kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb, stb. A szülőknek írt útmutató részletesebben foglalkozik ezzel a témával is. Iskolaválasztás A lakóhelyen történő iskolaválasztásban sok segítséget nyújthatnak a közeli, nem látássérülteket vizsgáló bizottságok munkatársai is. Csak a gondos előkészítés teszi lehetővé, hogy sikeresen fejlődjön látó társai között a látássérült gyermek.

A beilleszkedést könnyíti pl. Ne adjanak fel azonban találós kérdést: Na ki vagyok?

Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás támpontokhoz látássérült fogalmak valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek helyett - elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A gondozónak nagyobb figyelmet fordítson a személyi higiénére és a ruhák tisztaságára.

Meg kell tanítani őket, hogy ruhájuk ne szennyeződjön az ételtől.